Nasza Działalność

Go to Zajęcia z Robotyki

Zajęcia z Robotyki

Zapraszamy na zajęcia budowania, projektowania i programowania robotów, z elementami informatyki, matematyki i fizyki dla najmłodszych i nie tylko…

Go to Trening pamięci

Trening pamięci

szybkie i sprawne zapamiętywanie tekstu, wierszy, słówek z języka obcego, trudnych nazw definicji, wzorów, dat z historii, poznanie metod i technik jak skutecznie się uczyć.

Go to Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Indywidualne porady edukacyjne i zawodowe dla dzieci i młodzieży obejmujące: diagnozy predyspozycji zawodowych, zainteresowań, umiejętności, zdolności, diagnozy inteligencji, osobowości zawodowej, budowanie indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno- zawodowej, pomoc w wyborze szkoły, kierunków studiów, zawodu, warsztaty grupowe.

Go to Pomoc logopedyczna i psychologiczna

Pomoc logopedyczna i psychologiczna

Pomoc logopedyczna: terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym…
Pomoc psychologiczna: konsultacje psychologiczne w sprawach wychowawczych, opiekuńczych, rodzinnych, porady dotyczące wspierania rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka…

O nas

Fundacja Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży jest młodą organizacją powstałą w kwietniu 2015 roku, która została powołana w celu niesienia wszechstronnej pomocy rodzinom/opiekunom prawnym, związanej z prawidłowym rozwojem dzieci i młodzieży, a także innym podmiotom, w tym osobom niepełnosprawnym, dyskryminowanym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Swoimi działaniami Fundacja obejmuje wszystkie grupy wiekowe, czyli dzieci, młodzież, studentów, osoby dorosłe oraz starsze (w tym osoby niepełnosprawne oraz osoby dyskryminowane i zagrożone wykluczeniem społecznym).
Obecnie prowadzimy dwa projekty „Robotyka szansą na rozwój techniczny dzieci i młodzieży” oraz „Rozwiń skrzydła – w świecie technologii i innowacji” finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie 2016

Projekty mają na celu wzrost szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez, rozwój umiejętności technicznych, zdolności konstrukcyjnych oraz wzmocnienie integracji i umiejętności współpracy zespołowej, wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych. Dzięki możliwości realizacji tychże projektów młodzi ludzie rozwijają kompetencje społeczne potrzebne w relacjach, także tych międzypokoleniowych tzn. rodzic – dziecko, dziadkowie – wnukowie.

Zespół

Ludzie tworzący naszą Fundację

Mateusz Eichner

Wiceprezes
Psycholog, socjolog, doradca zawodowy, trener. W Fundacji zajmuje się prowadzeniem i organizowaniem warsztatów edukacyjnych Robokids oraz pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Prywatnie pasjonuje się zastosowaniem klocków lego w edukacji.

Sabina Kontny

Prezes
Pedagog pracy – doradca zawodowy, socjoterapeutka. W Fundacji pozyskuje środki zewnętrzne oraz prowadzi szkolenia i konsultacje indywidualne z zakresu umiejętności interpersonalnych, planowania ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej dla młodzieży i dorosłych.

Anna Szatkowska

Członek zarządu
Nauczycielka języka francuskiego i hiszpańskiego, trener pamięci i szybkiego czytania. Uwielbia pracować z młodzieżą i dziećmi. Uważa, że sukcesem są zadowoleni klienci – dzieci i ich rodzice.

Anna Pilszek

Członek zarządu
Psycholog, doradca zawodowy. Certyfikowany Arteterapeuta Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach. Autorka licznych warsztatów i wykładów dla młodzieży i dorosłych z obszaru psychologii i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Inspiracje

Aktualności